• NLC Bilgisayar - Yazılım - Cloud Bulut Sistemi - İnternet - Bilgisayar
  • 2002'den Günümüze

e-Fatura ile e-Arşiv Arasındaki Fark Nedir?

e-Fatura ile e-Arşiv Arasındaki Fark Nedir?

e-Fatura’da, sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir ve alınabilir.

e-Arşiv ise e-Fatura kapsamı dışındaki firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmesini ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesini sağlar.

e-Fatura’da, fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir ve kağıt çıktı alınamaz, e-Arşiv’de ise fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı olarak iletilebilir.

e-Fatura’da UBL-TR formatı zorunluyken e-Arşiv’de istenilen format kullanılabilir.

e-Arşiv’de belgeler mali mühür ve zaman damgasıyla onaylanıp saklanır, e-Fatura’da zaman damgası yoktur.

e-Fatura’da gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir, e-Arşiv’de GİB’e yalnızca ay sonlarında bir rapor ile bilgi verilir.

e-Fatura’da GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır. e-Arşiv kullanıcıları ise Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanabilir.

2002 - 2020 NLC

NLC Bilgisayar