• NLC Bilgisayar - Yazılım - Cloud Bulut Sistemi - İnternet - Bilgisayar
  • 2002'den Günümüze

e-Arşiv Faturalar nasıl arşivlenecek?

e-Arşiv Faturalar nasıl arşivlenecek?

Vergi Usul Kanununa göre E-Arşiv Faturaların muhafaza ve ibraz işlemleri mükelleflerin sorumluluğundadır.

E-Arşiv Faturaların çıktı alınıp saklanması, dijital ortamda saklanması gerekmekte olup, herhangi bir vergi incelemesinde E-Arşiv Faturaların dijital ortamda yer alan kayıtları talep edilebileceğinden özellikle dijital ortamda arşivlenmesi gerekiyor. Ayrıca GİB Portal üzerinden düzenlenen E-Arşiv Faturalar belli süre geçtikten sonra (Örneğin 6 ay sonra) ilgili faturalara ulaşılamamakta, GİB Portal sisteminin arşiv sistemi şu anda kurulmamış olup, arşivleme işlemi bulunmamaktadır.

2002 - 2020 NLC

NLC Bilgisayar